Ba Fjell si opp Iran-avtalen

Gang på gang ble Olav Fjell bedt av sin egen konsernrevisjon og granskere om å si opp Iran-avtalen. Likevel får han ikke straff på linje med sin internasjonale sjef Richard Hubbard.