Tønne kan ha vært en brikke i et høyt fusjonsspill

Kjell Inge Røkke skal i lang tid ha visst at Tore Tønnessuksesshonorar ble forsøkt kamuflert på grunn av fusjonssamtalermed tanke på å skape verdens tredje største enhet innen olje— oggassektoren - ikke på grunn av etterlønnen Tønne mottok.