Prøveboring utenfor Farsund i 2006

Etter planen skal oljeselskapene skyte tredimensjonal seismikk i blokker 50 km fra land utenfor Farsund sommeren 2005. Pålagt prøveboring, en del av konsesjonsbetingelsene, vil ventelig bli utført i 2006.