Bondelån for 47 milliarder kroner

Norske bønder har en samlet gjeld på 47 milliarder kroner. Rogalands andel er på nær 6 milliarder. Samtidig er snittlånene per gårdsbruk høyere i Rogaland enn på landsbasis, ifølge den ferske rapporten «Bøndenes inntekt og formue i 2002» fra Statistisk sentralbyrå (SSB).