Stor skipskontrakt til Aker Yards

Aker Brattvaag-gruppen har inngått kontrakt på bygging av tre kombinerte isbrytere og forsyningsskip for rederiet Swire Pacific Offshore.