Strømmen blir stadig billigere

Prisen på strøm blir stadig lavere. De aller fleste leverandørene setter nok en gang prisen ned fra 11. oktober.