Rekordverdi på norske fond

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond nådde rekordhøyder i september, viser ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening.