Statoil og Hydro dømt for kartellvirksomhet i Sverige