Tine økte salget med 700 millioner

Tine Gruppa hadde vekst på de fleste områder i fjor. Da drypper det også noen øre ekstra på melkebøndene.