Vanskelig, men ikke umulig å få kapital

I finansieringsselskapene bekrefter de at det er vanskelig å få løs kapital til nye prosjekter. Det skal det også være: Vanskelig, men ikke umulig.