- 100.000 arbeidsplasser er tuftet på landbruket

Jordbruksbasert næringsmiddelindustri i Norge omsetter for 75 milliarder kroner, avleirer verdier for 13,5 milliarder, og øker sin andel av samlet industrisysselsetting.