Ingen tillit til Folketrygden

Folketrygden er ingen garanti for alderdommen, mener fireøkonomistudenter.