Olje-skatte-svar først i mai

Oljeindustriens massive krav om skattelettelser i en egen skatteproposisjon, blir ikke innfridd. Finansminister Per-Kristian Foss kommer med sine tanker om skatteregimet på sokkelen først når regjeringen legger fram sitt reviderte budsjett i mai.