Mer på kultur enn mat

Nordmenn bruker mer penger på kultur enn mat. Forskere tror at denne trenden blir forsterket neste år.