Regjeringen forlenger strømstøtteordningen ut 2024

Regjeringen forlenger strømstøtteordningen ut 2024, og det innføres en ny, timebasert beregning for strømmstøtte.

Publisert: Publisert:

Regjeringen foreslår nå at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time. Støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året, og ordningen forlenges ut hele 2024.

– Vi gjør nå en god ordning bedre og mer treffsikker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Onsdag kveld la han, sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland, fram de nye strømtiltakene.

– Dette skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å ta en betydelig del av strømregningen i en tid med energikrise og høye, svingende strømpriser, sier Støre.

Politisk styring

Statsministeren tok ikke selvkritikk for styringen av strømmarkedet.

– Noen vil si at vi har overlatt kraften til markedet og børsen. Det vil jeg si meg sterkt uenig i. Det er politisk styring som gjør at været og naturressursene i Norge blir til fornybar og ren kraft som vi stifter bekjentskap med i strømkontakten og lysbryteren hver eneste dag. Det er beslutninger tatt for over 100 år siden og helt opp til vår tid, sa Støre på pressekonferansen.

– Det er politisk styring som gjør at 90 prosent av kraften er eid av fellesskapet i Norge, det er politisk styring som gjør at vi har sterk forsyningssikkerhet i Norge, at vi utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen til å ha nok vann i magasinene våre. Det er politisk styring som gjør at vi kan utvikle strømstøtteordninger som kraftig reduserer strømregningene til folk, fortsatte han.

Kortere fastpriskontrakter og kontrakter med variabelt forbruk

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde for strømstøtteordningene for landbruk, kultur og frivilligheten. Det jobbes også med en ordning som gjør at husholdninger i private strømnett blir inkludert, og dette forslaget sendes ut på høring.

– Nå ønsker vi også å åpne for kontrakter med variabelt forbruk slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når. Vi foreslår også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år. Dette vil gjøre ordningen mer fleksibel, sier finansminister Vedum.

Ifølge Vedum vil trolig de nye endringene føre til at ordningene ikke vil koste mer enn i dag. Årsaken er at strømprisene har falt den siste tiden.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland presenterte onsdag kveld endringene i regjeringens strømtiltak.

Oppretter ekspertutvalg

Et ekspertutvalg skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier Støre.

Utvalget skal i tillegg se på det pågående arbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet.

– Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes, er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier Slagsvold Vedum.

Det er Sintef Energi-sjef Inge Gran som skal lede utvalget, som skal levere sin rapport til regjeringen innen 15. oktober. Utvalgets øvrige medlemmer vil bli kunngjort i løpet av kort tid, opplyser regjeringen. Partene i arbeidslivet, ved LO og NHO, får anledning til å stille med en observatør hver.

Publisert: