CV-juks i oljebransjen: Hun liker ikke at navnet blir brukt til forfalskning

Selskapet hennes ble brukt da en kvinne fikk oljejobb med forfalsket CV. Falske dokumenter er en kjent problemstilling i bransjen, sier StS-sjef Ingrid Solheim.

StS-sjef Ingrid Solheim liker ikke at selskapet hennes ble brukt da en kvinne fikk jobb med forfalsket CV.
Publisert: Publisert:

– Vi liker ikke at vårt firmanavn blir brukt til forfalskning av en CV, sier Ingrid Solheim, administrerende direktør i StS Gruppen.

Aftenbladet og E24 har tidligere skrevet om hvordan en kvinne fikk tilsendt en falsk CV av en ansatt i offshoreselskapet Kaefer Energy, med beskjed om søke jobb hos Kaefers søsterselskap Global Work – et polsk bemanningsbyrå.

Den falske CV-en oppga feilaktig at kvinnen tidligere hadde jobbet med vedlikehold av utstyr og overoppsyn av isoleringsprosjekter hos StS.

Bergensselskapet driver innen isolering, stillas og overflatebehandling (iso-fagene i oljebransjen) og har 560 ansatte.

Kvinnen med den falske CV-en ble ansatt i Global Work som isolatør og sendt på jobb på Equinor-feltet Martin Linge i begynnelsen av 2020.

Der jobbet hun på et vaskeri, men fikk likevel attest fra Global Work på at hun hadde jobbet med isolering på plattformen.

Med den falske CV-en hun fikk tilsendt, fikk kvinnen jobb på Martin Linge-feltet for Kaefer Energy.

Kvinnen har fortalt Aftenbladet og E24 at hun visste det var galt av henne å søke jobb med den falske CV-en hun fikk tilsendt, men forsto det var «ugler i mosen» og ønsket å finne ut mer.

– Kjent problemstilling

StS-direktør Solheim understreker at personen som sender inn en jobbsøknad, selv må ta ansvaret for innholdet.

– Hvis noen påfører et arbeidsforhold hos oss i en CV, er dette utenfor vår kontroll. Vi lager imidlertid en attest til alle ansatte som slutter hos oss, slik at fremtidige arbeidsgivere kan sjekke om CV-en stemmer med faktisk arbeidserfaring, sier Solheim.

Ingrid Solheim vet at dokumenter blir forfalsket av jobbsøkere. Men StS-sjefen mener problemet ikke er omfattende.

Juks med dokumentasjon er hun imidlertid ikke ukjent med.

– I bransjen vet vi at noen pynter på CV-en sin eller oppgir uriktige opplysninger. Vi vet også at sertifikater, kursbevis og fagbrev er blitt forfalsket. Dette er en kjent problemstilling som har vært løftet til bransjeforeningen av flere bedrifter.

Solheim understreker at etter hva hun vet, er forfalskninger av CV-er og annen dokumentasjon ikke noe omfattende problem. Selskapet har likevel innført rutiner for å kontrollere erfaring og dokumentasjon ved ansettelser og innleie.

Etter å ha sendt inn CV-en til Global Work, reiste kvinnen til bemanningsbyråets hovedkontor i Zabrze i Polen. Ingen stilte spørsmål om bakgrunnen hennes, har hun forfalt.

Foretar sporadiske kontroller

– Mitt inntrykk er at også de andre isoisoIso-arbeidere jobber med isolasjon, stillas og overflatebehandling.-bedriftene har gode kvalitetsrutiner både for egne ansatte og for verifisering av underleverandører.

– Hvordan sikrer dere at innleide arbeidere faktisk har den bakgrunnen de sier de har?

– Bedriften vi leier inn fra, intervjuer kandidaten, samt kvalitetssikrer og verifiserer kompetanse. Så henter vi inn CV, dokumentasjon på kursbevis, sertifikater og fagbrev, samt foretar sporadiske kontroller.

For StS har ikke innleie vært noen stor del av driften, forteller Solheim.

– Så har denne bransjen store svingninger, noe som gjør at vi noen ganger er avhengig av innleie. Tilgangen til kompetanse på det åpne arbeidsmarkedet er ikke god nok. Personlig liker jeg å ansette framfor å leie inn. Da øker risikoen for nedbemanninger, men vi har i samarbeid med fagforeningen klart å løse dette på en god måte.

– Alle referansesjekkes

Kaefer-direktør Bård Bjørshol er også ansvarlig for søsterselskapet Global Energy. Han har tidligere uttalt at de ser «svært alvorlig på situasjoner som innbefatter forfalskning», og at de gjennomfører «flere undersøkelser knyttet til påstandene som er fremsatt» om forfalsket CV. Samtidig har han påpekt at «den som søker jobb på basis av falske dokumenter, selv er ansvarlig for sine handlinger».

Kaefer-direktør Bård Bjørshol har vist til at ansettelsesprosessen i polske Global Work er helt på linje med norsk arbeidsliv for øvrig.

Han har også vist til at rekrutteringen i Global Work følger anerkjente metoder og prosedyrer, og at Kaefer ikke har avdekket «direkte feil eller juks» når de har hatt revisjon av søsterselskapet.

Alle som søker jobb hos Global Work, blir «intervjuet, testet i fagkompetanse og språk, samt gjenstand for referansesjekk før ansettelse, helt på linje med slik prosessen skjer i Kaefer Energy og norsk arbeidsliv for øvrig», har Bjørshol uttalt.

Hvis en sluttattest for arbeid gir et feilaktig bilde av hva som er gjort, er dette uakseptabelt, skriver Bjørshol. Ifølge ham går selskapet nå gjennom rutinene for utstedelse av sluttattest på nytt, for å se om de kan forbedres.

Equinor undersøker

Equinor undersøker saken med den forfalskede CV-en og har kalt det en «alvorlig påstand». Hvis det er hold i den, vil selskapet følge opp, har talsperson Gisle Ledel Johannessen tidligere uttalt.

Talsperson Gisle Ledel Johannessen sier at Equinor ikke skal ha personell med falske kompetansepapirer i arbeid.

– Vi skal ikke ha personell med falske kompetansepapirer i arbeid for Equinor. Dette tar vi på alvor og følger opp i dialog med vår leverandør. Vi har løpende dialog med Kaefer, der vi diskuterer både hva som fungerer og hva som må forbedres. Vi har gode erfaringer med Kaefer når det gjelder HMS-forståelse. HMS-resultatene i de omtalte prosjektene er gode, skrev Johannessen i en e-post.

– Ikke greit

Rosenberg Worley hadde kontrakten for installasjon av Martin Linge-plattformen, og hentet så inn Kaefer Energy til iso-oppgavene. HR-direktør May-Brit Johnsen har uttalt at påstanden om CV-juks er alvorlig, og at de vil følge opp saken «etter at vi har sett dokumentasjonen».

Hvis en attest gir feil bilde av en ansatts arbeidsoppgaver, er det ikke greit, har Johnsen påpekt.

– Det vil være brudd på våre etiske retningslinjer, som vi også pålegger våre underleverandører å jobbe etter, skriver hun i en e-post.

Hun understreker at de ikke har sett dokumentasjonen og derfor kommenterer på generell basis.

Den Kaefer-ansatte som sendte kvinnen CV-en med den falske arbeidserfaringen hos StS, har tidligere hevdet overfor Aftenbladet og E24 at han er utsatt for et hevnangrep. Om anklagene har han svart at han «aldri har sendt en CV til noe selskap på vegne av andre».

– Hvis noen bestemmer seg for å lyve i en CV og sende den inn, er det den personens ansvar, skriver han.

Aftenbladet og E24 har også senere vært i kontakt med mannen, som ikke har ønsket å kommentere noen ytterligere.

Publisert: