Ber om toppmøte med SAS

Fire ordførere og Rogalands fylkesordfører ber om møte med toppledelsen i SAS.