Høyre mener storbøndene skulle fått mer

Høyre mener regjeringen har gitt småbøndene for mange penger ijordbruksavtalen på bekostning av større bruk.