Norge kan få EØS-rabatt i sluttspurten

EU vil trolig slå av enda litt på sine pengekrav i sluttfasen av EØS— forhandlingene. Men Norge sliter hardt for å få bedre markeds- adgang for fisk.