Rivaler forenes i Akers lokaler

Øyvind Hopland i Kværner og Bengt-Eric Larsson i Aker har værtklubbledere i hver sin skyttergrav. Nå står de plutselig side omside.