Tuller med tankene

Med Norges beste studentkantine som «tenke-torg», har ex.phil. fåtten ny vår i Kristiansand.