Toppår for Allianse

Allianse-konsernet tjente 19,3 millioner kroner før skatt i 2001. Dette er en forbedring på hele 38,5 millioner kroner fra året før, da underskuddet løp opp i 19,2 millioner.