Fryktet oljepris på 10 dollar

Oljeministeren fryktet at oljeprisen på ny kunne falle til 10dollar per fat dersom ikke Norge bidro med kutt i oljeproduksjonen.