Kjøpesentra veks, mens byen skrumpar

Sju millionar besøkande la igjen halvannan milliard kroner iKvadrat sine 157 butikkar i fjor. I år reknar senterleiinga med atomsetnaden vil overstiga 1,65 milliardar kroner.