Bondekuttet blir minst 8,6 mrd. kr.

Norske bønder får subsidiene sine kuttet med minst 8,6 milliarderkroner på årsbasis hvis utkastet som ble lagt frem lørdag kveldblir sluttdokumentet fra Verdens Handelsorganisasjon (WTO) sinministerkonferanse i Mexico.