13 vil utvinne olje i Norskehavet

13 selskaper har søkt om utvinningstillatelse i den 17. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel. Oljeministeren er fornøyd.