Heidrun vurderes som knutepunkt

Heidrun-plattformen egner seg godt som et nytt knutepunkt for andre felt på Haltenbanken, viser en foreløpig konklusjon i en studie Det Norske Veritas har laget på vegne av Statoil.