Klondyke-stemning rundt Snøhvit i nord

60 nordnorske bedrifter og kommuner har samlet seg under mottoetLook north på ONS. De har gått sammen for å vite hva landsdelen harå by på av næringsliv og muligheter for næringsliv som vil flyttemed Snøhvit.