Færre av Åsgard-sveisene må skiftes

Statoil slipper unna med å skifte bare 24 i stedet for 70 av sveisene på Åsgard-feltet.