Agip er forberedt på utsettelse av Goliat

Norsk Agip er forberedt på at strenge krav vil utsette oljeutbygginger i Barentshavet, men vil ikke betale for alle undersøkelser.