Kjøttsamvirke omorganiserer

Norsk Kjøtt innfører ny konsernstruktur for å effektivisere og styrke drifts— og markedsfokus.