Doblet blåskjell-høst

I 2002 ble det høstet om lag 2000 tonn blåskjell på landsbasis. Det er nesten en dobling fra året før.