Hansen avviser påstander i brev

Fungerende Statoil-sjef Inge K. Hansen avviser påstanden om at hanvar innblandet i etableringen av den såkalte Iran-avtalen.