Færre boliger i år

Tallene over nye og planlagte boliger har sunket i 2003 i forhold til samme tid i fjor. Særlig i Stavanger og Sandnes er reduksjonen tydelig.