Til norskpuggande ungdom i Berlin

Når elevane ved St. Svithun vidaregåande skule reiser til Berlin mandag, kan dei gje blanke i durch, für, gegen, ohne, um.