Nye lavpriskjeder på vei til Norge

Tyske Lidl blir høyst sannsynlig den første superlavpriskjeden vifår stifte bekjentskap med her i Norge. Så sant vi nordmenn viseren forbrukeratferd som ligner danskenes, kan superlavpriskjedenevente seg gode tider her nord.