OFS vil stenga ute forpleiingsselskapa

Dei 250 OFS-medlemmane i rederiet Dolphin AS krev at alle rederi og operatør-selskap i Nordsjøen driv forpleiingstenesta sjølv.