Ferjestrid til Bergen

To rederier har fått konsesjon som hurtigferjedrift mellom Stavanger og Bergen. Spørsmålet er om markedet er stort nok.