Klubbformenn på vei mot EU-ja

Topptillitsvalgte i industrien lokalt er i ferd med å bli EU-tilhengere. Industrikrisen er en viktig årsak.