Deling skaper uro for ODs framtid

— Vedtaket om å dele Oljedirektoratet i to skaper utrygghet om hva myndighetene tenker å gjøre med OD i framtiden. Vi aner heller ikke hvordan Petroleumstilsynet skal organiseres.