Ekspert: Kosmetisk reduksjonen av el-avgiften

Regjeringens løfte om å redusere el-avgiften med ett øre per kilowattime fra 1. juli, vil ikke få særlig stor betydning for forbrukerne.