Etterlyser skole-innhold

Skolefritidsordningen er et stebarn i skolen, mener leder i SFO-nettverket i Rogaland.