Hydrotilsette seier nei til kutt i lønna

Blankt nei, var svaret frå fagforeningane i Hydro då leiinga oppmoda dei tilsette om å seia nei til årets lønnstillegg.