Sliter med kronen og EU-mur

Den sterke kronen og begrenset adgang til det viktige EU-markedet er hovedgrunnen til at norsk oppdrettsnæring sliter.