Kan tape 10 millioner kroner på konkurs

Knappe tre uker før konkursen i Jær— metall AS utbetalte bedriften over én million kroner til en leverandør.