Salg av deler av SDØE

Olje— og energidepartementet (OED) inviterte fredag oljeselskapene til å fortelle hvilke deler av Statens direkte økonomiske engasjement på sokkelen (SDØE) de kan være interessert i å kjøpe.