Bare én av fem innvandrerungdom tar høyere utdannelse

Bare 20 prosent av ungdom med innvandrerbakgrunn tok høyre utdannelse på 1980— og 90-tallet. For annen ungdom i Norge var tallet 32 prosent.