19 utvinningstillatelser tildelt

Olje— og energidepartementet ga mandag 13 selskaper tilbud om totalt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken.