Norges kontinentalsokkel trolig større enn antatt

Norges kontinentalsokkel strekker seg trolig lenger nord enn antatt. Norske forskere undersøker nå om sokkelens grense ligger nærmere Nordpolen enn Svalbard.