Kommunene ser positivt på avtalen

Kommunens arbeidsgiverorganisasjon KS er tilfreds med den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv.